Coaches
PVAO ACCREDITED COACHING INSTRUCTORS
   Level   
  Gender  
    NPC    
Name(Family Name in CAPITAL LETTERS

   Photo   

                                                                                                                                                                                                                                               


TU Wei-ping

 
  
  
M
Instructor
   
   

                                                                                                                                                                                                                                               
  
Instructor
M
Hadi G. REZAEI

                                                                                                                                                                                                                                               
   
  
  

Contact Us

 

Cailiang Lu

President

ParaVolley Asian Oceania

1141284980@qq.com

 

Glenn Stewart

Sport Director

ParaVolley Asian Oceania

glenndstewart56@gmail.com

 

Hadi Rezaei

Secretary

ParaVolley Asian Oceania

aopvsecgen@gmail.com

Instructor
M
Ali MOAMERI

          PVAO PARAVOLLEY COACHES COURSE

                          4th-10th JUNE 2012 Teheran, I.R. IRAN

   Photo   

    NPC    
Name(Family Name in CAPITAL LETTERS
  Gender  
   Level   

                                                                                                                                                                                                                                               
   
   
    
M
L-1
Ali Hussein DAOOD

                                                                                                                                                                                                                                               
  
   
   
L-1
M
Hazim MAHMOOD ALI

                                                                                                                                                                                                                                               
  
   
   
L-1
M
Hussein ADNAN MEZBAN

                                                                                                                                                                                                                                               
   
  
   
L-1
Harendra INDIKA
M
   

                                                                                                                                                                                                                                               

   
L-1
F
LI Ru

                                                                                                                                                                                                                                               
     
   
      
M
L-1
NONG Xi-qian
    

                                                                                                                                                                                                                                               
    
   
F
L-1
YANG Chang-qin

                                                                                                                                                                                                                                               
    
   
    
L-1
M
ZHANG Chun-ming

                                                                                                                                                                                                                                               
   
   
   
L-1
M
ZHAO Wei
   
   

                                                                                                                                                                                                                                               
   
F
L-1
SHEN Yu-hong